геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Предлагаме следните услуги, регламентирани в ЗКИР

1. по смисъла на чл. 56 от ЗКИР

относно дейност по административно обслужване

скици на имоти в регулация

Издаване на скици на имоти в регулация

скици на имоти извън регулация

Издаване на скици на имоти извън регулация

скици на сгради

Издаване на скици на сгради

схеми на самостоятелни обекти в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура

схеми на самостоятелни обекти в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура

Издаване на схеми на самостоятелни обекти в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура

Издаване на удостоверение за характеристики на поземлен имот, необходимо за изготвяне на данъчна оценка на имота

Издаване на удостоверение за характеристики на поземлен имот, необходимо за изготвяне на данъчна оценка на имота

Направи справка за правоспособност в АГКК тук. Свържи се с нас тук.

2. по смисъла на чл. 16 ал.3 от ЗКИР

комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на имот

комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на имот

Copyright ©2024 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.