геодезия, 3D наземно лазерно сканиране, GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou - GNSS, геодезически измервания, кадастър, регулация, трасиране

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Карта на скици.ею

за "ГЕО ЗЕМЯ" ООД

за нас

документи по ЗКИР

скици на имоти в регулация

скици на имоти извън регулация

скици на сгради

схеми на самостоятелни обекти в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура

удостоверение за характеристики на поземлен имот

комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на имот

снимки и видео

фотоалбум Австралия

в youtube

фотоалбум xyz-blh

полезно

в Twitter

контакти

email отдел "Геодезия"

email отдел "Земеделски земи"

телефони отдел "Геодезия"

телефони отдел "Земеделски земи"

офиси

Copyright ©2024 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.