"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.еюиздаване на скици и схеми - услуги по смисъла на чл. 56 от ЗКИР"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 
 
 

Предлагани услуги

по смисъла на чл. 56 от ЗКИР относно
дейност по административно обслужване

Издаване на скици на имоти в регулация

Издаване на скици на имоти в регулация

Издаване на скици на имоти извън регулация

Издаване на скици на имоти извън регулация

Изработване на скици на сгради

Издаване на скици на сгради

Изработване на схеми на самостоятелни обекти в сграда

Издаване на схеми на самостоятелни обекти в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура

Направи справка за правоспособност в АГКК тук. Свържи се с нас тук.

Copyright ©2020 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.